jueves, 15 de abril de 2010

Maniac Butcher - Cerná KrevDisc: Cerná Krev
Year: 1998

Tracklist:
1. Lùza Okolní, Chátra Všeobecná, Jakož I Veškerá Chamraï Nepotøebná    03:39
2. Rada Užiteèná, Kterak Stáøí Dožíti, A Taktéž Doporuèení Vhodné Pro Život A Pøežití 0   3:44
3. Sílený Øezník, Rovnìž Znám Jako Maniac Butcher V Jazyce Englickém    04:09
4. Intermezzo    06:40
5. Zíznìní Po Krvi, Však Všeobecnì Známému Vampyrismu Ne Zcela Podobné    06:45
6. Pøání Nezvyklé Až Prapodivné, Jehož Naplnìním Následkùch Neobvyklých Lze Docíliti    06:09
7. Nesmrtelnost I Vìènost, Zpùsobeny Prolitím I Následným Požitím Znaèného Množství Lidské Krve  05:52

Total playing time    34:56


credits: Gaamalzagoth 

No hay comentarios:

Publicar un comentario